themodernwarehouse-retro vintageKai Kristiansen – Rosewood deskKai Kristiansen – Rosewood desk

Kai Kristiansen – Rosewood desk

Rosewood desk with metal handles and
matching feet.
Designed: Kai Kristiansen
Denmark
155 x 75 x 72 cms