rosewood chest of drawers-aksel kjersgaard tallboy-vintage modern designAksel Kjersgaard – Rosewood Tallboy

Aksel Kjersgaard – Rosewood Tallboy

Rare rosewood tallboy with oak interior
Designed: Aksell Kjersgaard
Production: Odder
Denmark c1950
Poa